Information

Producenci

Dostawcy

Brak dostawców

Najczęściej kupowane

  • Banner

Tylko online

Perhydrol 12 % nadtlenek wodoru 100 ml

5902409419061

Nowy produkt

Biomus

Perhydrol 12 % jest zaliczany do środków utleniających w przemyśle chemicznym. 

Dostępne opakowania: 100ml, 250ml

Więcej szczegółów

10,49 zł

104,88 zł za litr

Więcej informacji

Perhydrol 12 % 


Perhydrol  12 % stosuje się w przemyśle chemicznym w roli silnego środka utleniającego. Jest on wykorzystywany między innymi do produkcji barwników organicznych, a także inicjujących wybuchowych nadtlenków HMTD, TCAP, TetraAP. Związek ten sprawdza się też w procesie oczyszczania kości z resztek tkanek miękkich (na przykład w myślistwie w celu wypreparowania trofeów) i jest półproduktem w procesie pozyskiwania wody utlenionej. Dawniej był on używany w roli rozjaśniacza do włosów.

Gdzie kupić perhydrol ? 

Perhydrol w stężeniu 12 % i niższym można kupić w sklepach stacjonarnych i internetowych już za kilkanaście złotych. Perhydrol jest przeznaczony do celów przemysłowych.  Sklep chemiczny oferuje szybką wysyłkę perhydrolu do wybranego miejsca w Polsce. Produkt nie posiada żadnych stabilizatorów, ani konserwantów, przez co jest bardzo cenionym produktem wśród wymagających klientów.  

Środki ostrożności dotyczące perhydrolu 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P304+340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P405 Przechowywać pod zamknięciem.

Produkty powiązane

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

Śledź nas na Facebooku