Information

Producenci

Dostawcy

Brak dostawców

Najczęściej kupowane

  • Banner

Wodorotlenek potasu KOH

Nowy produkt

Biomus

Wodorotlenek potasu KOH

Producent: Biomus

Dostępne opakowania: 500g, 1kg, 5kg

Więcej szczegółów

12,11 zł

  • 500 g
  • 1 kg
  • 5 kg

Więcej informacji

Wodorotlenek potasu KOH

Wodorotlenek potasu KOH to tzw. podaż żrąca, który należy do nieorganicznych związków chemicznych z grupy wodorotlenków i jest jedną z najsilniejszych zasad. Występuje w postaci krystalicznych, białych dość miękkich i łamliwych płatków. Ma silne właściwości higroskopijne (pochłania wilgoć). Obecnie na skalę przemysłową wodorotlenek potasu KOH jest pozyskiwany poprzez elektrolizę chlorku potasu z użyciem katody rtęciowej.  

Co to jest ług potasowy? 

Wodorotlenek potasu bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie, w wyniku czego następuje silna reakcja egzotermiczna. Roztwór wody i wodorotlenku potasu jest nazwany ługiem potasowym, który ma silny odczyn zasadowy. 

Zastosowanie wodorotlenku potasu w przemyśle

Gatunek czysty min. 90% wodorotlenku potasu ma zastosowanie w licznych gałęziach przemysłu, m.in. w produkcji środków ochrony roślin, poprzez sektor kosmetyczny i drzewny oraz: 

- w przemyśle tekstylny do bielenia i suszenia, 

- w kosmetyce, przy produkcji mydeł potasowych,

- w chemii gospodarczej, zwłaszcza w produkcji środków piorących i czyszczących, 

- w laboratoriach jako silna zasada, 

- do produkcji pozostałych związków potasowych, 

- w procesie resomacji zwłok, 

- w litografii do wykonywania matryc

- w obróbce drewna, 

- w identyfikacji grzybów. 

Wodorotlenek potasu KOH - niebezpieczeństwo 

Wodorotlenek potasu KOH jest bardzo żrący, dlatego należy zachować szczególną ostrożność. W razie połknięcia lub poparzenia się roztworem potasowym, należy skontaktować się z lekarzem. Bark zachowania odpowiednych środków ostrożności, grozi niebezpieczeństwem dla ludzi i środowiska. 

Wodorotlenek potasu KOH - rodzaje zagrożeń

H290 - może powodować korozję metali.

H302 - działa szkodliwie po połknięciu.

H314 - powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu. 

Wodorotlenek potasu KOH - środki ostrożności 

P260 - nie wdychać :pyłu, dymu, pary, mgły, rozpylonej cieczy.

P280 - stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, chronić oczy i twarz. 

P303+361+353 - w przypadku kontaktu ze skórą, natychmiast spłukać substancję strumieniem wody. 

P305+351+338 - w przypadku dostania się do oczu, należy ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 

P310 - Natychmiast skontaktuj się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem. 

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

Śledź nas na Facebooku