Polityka Prywatności

  • Home
  • Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem Bezpieczeństwa Informacji i Danych Osobowych jest firma Magdalena Sala E-natura NIP:5372494573 REGON: 363450503 ul. Wolska 35, 21-500 Biała Podlaska. Zgodnie z wymogami polskiego prawa, zbiór przetwarzanych danych osobowych został zarejestrowany u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Podane dane osobowe w formularzu rejestracyjnym na stronie Sklepu Internetowego https://sklep-chemiczny.eu są przetwarzane w celach realizacji zamówienia, rezerwacji towaru oraz marketingowo – promocyjnych, w tym za pośrednictwem poczty, telefonu, wiadomości SMS i poczty elektronicznej, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).