Information

Producenci

Dostawcy

Brak dostawców

Najczęściej kupowane

  • Banner

Aceton 1000 ml

5902409410013

Nowy produkt

Biomus

Producent: Biomus

Dostępne opakowania: 500 ml, 1000 ml, 5 l

Więcej szczegółów

17,90 zł brutto

17,90 zł za litr

Cechy produktu

Nazwaaceton
Synonimypropanon
Gatunekczysty
Czystość100%
Wzór chemicznyC3H6O
Nr CAS67-64-1
Nr WE200-662-2
Nr index606-001-00-8
Konsystencjaciecz
Pojemność1 l

Więcej informacji

Aceton

Aceton to organiczny związek chemiczny w grupy ketonów o wzorze C3H60 o charakterystycznym zapachu. Aceton jest bezbarwną, łatwopalną cieczą, która jest doskonałym rozpuszczalnikiem. 

Doskonały rozpuszczalnik wszelkich tłuszczów, olejów, żywic, nitrocelulozy, rozpuszczalnik paraloidu. Niezastąpiony produkt do odtłuszczania powierzchni przed malowaniem i klejeniem. Przydatny do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych, tłuszczów, wosków, itp. oraz do mycia zabrudzonych pędzli i innych narzędzi.

Aceton do czyszczenia 

Ze względu na właściwości chemiczne, aceton służy o czyszczenia przedmiotów oraz powierzchni. Jego charakterystyczny zapach kojarzy się ze zmywaczem do paznokci i jest to jedno z wielu zastosowań.  Acetonem wyczyścimy m.in. zabrudzone farbą miejsca w domu i ogrodzie, pędzle, wałki oraz tacki malarskie. Może być, także stosowany do czyszczenia szyb samochodowych oraz felg, jak również okien w budynkach. Aceton doskonale odłuszcza powierzchnie i dlatego jest stosowany  mi.in. w stylizacji paznokci. Usuwa klej i brud z powierzchni, co jest niezbędne przed ponownym malowaniem oraz pomaga w usuwaniu starych naklejek, śladów kredek i flamastrów. Jest stosowany, także w czyszczeniu marmury. 

ACETON – karta charakterystyki

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.
P243 Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu.
P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka
minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P403+235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.

Produkty powiązane

2 innych produktów w tej samej kategorii:

Śledź nas na Facebooku