Aceton

Jeżeli szukasz wysokiej jakości acetonu technicznego czy kosmetycznego, jesteś we właściwym miejscu. Nasza kategoria Aceton jest miejscem, gdzie znajdziesz szeroką gamę produktów dostosowanych do Twoich potrzeb.

Pokazuje 1 - 3 z 3 elementów
Pokazuje 1 - 3 z 3 elementów

Co to jest aceton?

Czysty aceton jest organicznym związkiem z grupy ketonów. Ma intensywny zapach, którego nie da się pomylić z żadnym innym. Aceton jest związkiem występującym powszechnie w naturze. Można go znaleźć w tkankach roślin, gazach emitowanych przez wulkany, a nawet w ludzkiej krwi! Należy on do grupy tzw. ciał ketonowych. W organizmie człowieka powstaje w wyniku przemian kwasów tłuszczowych. Ceniony jest ze względu na swoje właściwości. Rozpuszcza oleje, tłuszcze, lakiery i tworzywa sztuczne. Aceton w małych ilościach nie jest bardzo toksyczny dla ludzi. Ta substancja może jednak być szkodliwa dla skóry. Należy zachować ostrożność używając kosmetyku lub innego produktu zawierającego aceton.

Aceton kosmetyczny - Bezpieczeństwo i Skuteczność

Jeżeli szukasz acetonu o czystości idealnej do zastosowań kosmetycznych, mamy dla Ciebie doskonałą ofertę. Nasz aceton kosmetyczny spełnia najwyższe standardy jakości, gwarantując bezpieczeństwo i skuteczność. Z łatwością radzi sobie z najtrwalszym lakierem do paznokci, jednocześnie dbając o Twoje zdrowie.

Aceton kosmetyczny jest wykorzystywany do usuwania tipsów lub lakieru do paznokci. Ten rozpuszczalnik dobrze radzi sobie zarówno z tradycyjną formą lakieru do paznokci jak i lakierem hybrydowym. Producenci dbają, aby aceton wykorzystywany w tym celu był bardzo wysokiej jakości. Rozpuszczalnik jest wzbogacany witaminami i innymi substancjami mającymi korzystny wpływ na płytkę paznokcia. Dodatkowo dodaje się też aromaty.

Aceton techniczny - Wszechstronność i Wydajność

Nasze produkty, takie jak aceton techniczny Biomus, to niezawodne rozwiązania dla różnorodnych zastosowań. Od procesów przemysłowych, przez prace remontowe, po użytkowanie domowe - aceton techniczny znajduje wiele zastosowań dzięki swoim właściwościom rozpuszczającym. Dostępny w pojemnościach 500ml, 1L oraz 5L, aceton techniczny Biomus to wydajne rozwiązanie na każdą skalę.

Aceton techniczny jest używany jako rozpuszczalnik tłuszczu i farb. Może służyć jako substancja oczyszczająca i przygotowująca powierzchnię do dalszych prac remontowych z wykorzystaniem farb i kleju. Nadaje się także do czyszczenia pędzli. Ta wersja popularnego rozpuszczalnika jest bardziej zanieczyszczona. Może zawierać substancje szkodliwe dla człowieka tj. alkohol metylowy. Aceton jest substancją bardzo lotną. Ze względu na tę właściwość należy zachować szczególną ostrożność przy używaniu go w dużych ilościach.

Aceton - Skład i Karta Charakterystyki

Każdy nasz produkt jest szczegółowo opisany, co pozwala Ci dokładnie poznać jego skład. Dodatkowo, przy każdym produkcie znajdziesz kartę charakterystyki, która zawiera wszelkie niezbędne informacje o właściwościach, zastosowaniach i bezpieczeństwie użytkowania acetonu.

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.
P243 Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu.
P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka
minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P403+235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.

Gdzie kupić aceton?

Odpowiedź jest prosta - tutaj! W naszym sklepie znajdziesz aceton techniczny i kosmetyczny w atrakcyjnych cenach. Bez względu na to, czy szukasz acetonu CZDA czy innego typu, u nas znajdziesz to, czego potrzebujesz.

Czysty aceton można zakupić w hurtowaniach chemicznych i w wybranych sklepach internetowych. Znacznie łatwiej jest zdobyć aceton kosmetyczny lub techniczny. Ten pierwszy dostaniemy w drogeriach, hipermarketach a nawet w małych sklepach osiedlowych. Produkt ten jest także oferowany przez sklepy internetowe zajmujące się sprzedażą artykułów do stylizacji paznokci. Jest on powszechnie dostępny. Z kolei w aceton techniczny można się zaopatrzyć w sklepach budowlanych, hurtowniach chemicznych oraz na popularnych portalach aukcyjnych.

Aceton ma wiele przydatnych zastosowań. Nie jest to substancja bardzo szkodliwa dla ludzkiego zdrowia. Należy jednak zachować szczególną ostrożność podczas używania produktów, które zawierają aceton. Może on wywołać chwilowy ból głowy lub nudności.

Zapraszamy do przeglądania naszej oferty. Wierzymy, że nasza kategoria Aceton będzie dla Ciebie źródłem niezawodnych rozwiązań, niezależnie od Twoich potrzeb.

Śledź nas na Facebooku